Huisregels

Je zou denken dat iedereen altijd zich lief aan de regels zal gaan houden.
Toch zetten we onze huisregels graag voor je op een rij! 

 • Met het betreden van de accommodatie waar het FightArena gala plaats vind geeft u aan akkoord te gaan en zich te houden aan de FightArena geldende huisregels.
 • Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw waar het FightArena gala plaats vind.
 • Eigen meegebrachte glaswerk, blik, drinken en etenswaren zijn niet toegestaan tijdens het FightArena gala.
 • Verbaal en non-verbaal of lichamelijk geweld,discriminatie en ongewenste intimiteiten worden tijdens en rondom het FightArena gala niet getolereerd.
 • Het is niet toegestaan om de nooduitgangen te openen of te blokkeren, openen alleen tenzij er zich een calamiteit voordoet tijdens het FightArena gala.
 • Bij calamiteiten tijdens het FightArena gala dient u de aanwijzingen die u hoort via de speakers op te volgen.
 • Aanwijzingen van de mensen die herkenbaar en zichtbaar met het FightArena gala verbonden zijn moeten altijd gevolgd worden.
 • Tijdens het FightArena gala is er 100% visitatie op wapens en drugs.
 • FightArena hanteert een zero drugs en wapen tolerantie tijdens het gala. Gevonden drugs wordt in beslag genomen. Bij het in het bezit hebben van grote hoeveelheden drugs of handel in drugs tijdens en rondom het gala, wordt de betreffende persoon(en) overgedragen aan de politie.
 • Bij het in bezit hebben van wapens tijdens en rondom het FightArena gala zoals genoemd in de wet wapens en munitie wordt direct de politie ingeschakeld.
 • Vuurwerk is niet toegestaan tijdens het FightArena gala.
  Bij overtredingen van hetFightArena huisregelement schakelen wij zonodig de politie in.
 • Bij het plegen van een strafbaar feit tijdens en rondom hetFightArena gala wordt ten allen tijde de politie ingeschakeld.
 • Alleen kaarten die zijn gekocht bij de door FightArena aangewezen verkooppunten zijn legitiem en geldig als entreebewijs.
 • Tijdens al onze gala’s worden de entreekaarten op echtheid elementen gecontroleerd. Bij twijfel echtheid zal u de toegang worden geweigerd. Gekochte entreekaarten kunnen niet ingeruild worden.
 • Club gerelateerde kleding waaronder voetbalshirts motorclub gerelateerde kleding vlaggen en/of andere club gerelateerde uitingen en kengetal uitingen wordt de toegang tot het FightArena gala geweigerd. Uitgezonderd vechtsport clubs en vechtsportmerken.
 • De organisator/promotor van FightArena is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of rondom het FightArena gala.
 • Organisator/promotor van FightArena gala kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
  FightArena stelt een ieder persoonlijk financieel aansprakelijk voor minimaal €500.000,- die het evenement op wat voor manier dan ook verstoord waardoor FightArena het evenement moet stil leggen of als het evenement hierdoor afgelast moet worden.
 • Bij het betreden van het FightArena evenement staat u toe dat foto en filmmateriaal die voor, tijdens en na het evenement worden gemaakt waar u eventueel op staat openbaar via verschillende mediakanalen kan worden verspreid.